Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Bardzo dobra informacja dla piłkarzy i turystów

 Herb Gminy Włoszakowice - link      Ikona Bip - link      Ikona Facebook - link

ułatwienia dostępu
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner

10 marca Komisja powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pozytywnie oceniła pod względem formalnym dwa wnioski o dofinansowanie zadań złożone przez Gminę Włoszakowice. Dzięki temu zadania znalazły się na liście rankingowej przyznanych dotacji na rok 2022 w programach „Szatnia na medal” oraz dofinansowania zadań z zakresu infrastruktury turystycznej.

Gmina Włoszakowice w ramach 5. edycji Programu „Szatnia na medal” złożyła wniosek o dofinansowanie zadnia pod nazwą „Dostawa i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno-magazynowych na terenie gminy Włoszakowice”. W skład tego zadania wchodzi dostawa i montaż pawilonu sanitarno-magazynowego na boisko we Włoszakowicach oraz dostawa i montaż dwóch pawilonów szatniowych na boisko w Grotnikach. W ramach programu Gmina ubiegała się o dofinansowanie zadnia maksymalną możliwą do uzyskania kwotą, to jest 120 000 zł. Wniosek znalazł się na 3 miejscu listy rankingowej wśród zadań inwestycyjnych i uzyskał wnioskowaną dotację. Kosztorys całego zadania przewidziano na kwotę 321 300 zł.

Również w programie dofinansującym zadania z zakresu infrastruktury turystycznej Gmina Włoszakowice znalazła się na liście rankingowej. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę uzyskując całość wnioskowanej dotacji w wysokości 42 000 zł. Kwota przeznaczona będzie na sfinansowanie części zadnia obejmującego dostawę i montaż pawilonu sanitarnego na potrzeby pola kempingowego na terenie Ośrodka Żeglarskiego w Boszkowie-Letnisku. Kosztorys całej inwestycji wyniósł 88 000 zł.

Zadania zostaną zrealizowane do końca 2022 r.

Arkadiusz Szymczak