Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rzeźba „Sanitariusz”

 Herb Gminy Włoszakowice - link      Ikona Bip - link      Ikona Facebook - link

ułatwienia dostępu
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
Rzeźba "Sanitariusz" była wzorowana na postaci Czesława Kowalskiego. W wojskowym mundurze i z walizeczką sanitarną - tak został zapamiętany przez mieszkańców Sądzi, Bukówca Górnego, Włoszakowic i okolicznych wsi do których jeździł na rowerze przez długie lata swojego pracowitego życia. Czesław Kowalski urodził sie 21 kwietnia 1904 roku w Padniewie na Kujawach, był siódmym dzieckiem Antoniego Kowalskiego - mistrza wyrobów ceramicznych - i Władysławy Strożykiewicz. Rodzina Kowalskich przywędrowała do Sądzi w 1913 roku, gdzie kupili cegielnę na uboczu wsi i w niej pracowali. W latach 20. Czesław uczęszczał do szkoły średniej w Lesznie, a po jej ukończeniu służył w 55 Pułku Piechoty, gdzie zdobył stopień kaprala i kwalifikacje podoficera sanitarnego. Po zakończeniu służby wojskowej doskonalił swoje umiejetności medyczne i angażował się w działalność PCK. Organizował i szkolił drużyny sanitarne, a dwie z nich, na rozkaz Wojskowej Komendy Uzupełnień, przygotował na wypadek wojny. Szkolenia odbywały się m.in. w Sali Trójkątnej włoszakowickiego pałacu. Pod koniec sierpnia 1939 roku Czesław Kowalski w mundurze podoficera sanitarnego WP z umundurowanymi dziewczętami z obu drużyn rozpoczął służbe w Oddziale Straży Granicznej we Włoszakowicach. Czesław Kowalski wraz z jedną z drużyn sanitarnych niósł pomoc między innymi żołnierzom rannym w bitwie nad Bzurą. Po kampanii wrześniowej wrócił do Sądzi w październiku 1939 roku. Ze wzgledu na brak lekarzy był bardzo cenną osobą także dla okupantów niemieckich. Wysłano go nawet na kurs felczera, by podniósł swoje kwalifikacje, a w roku 1943 został skierowany przez władze niemieckie do pracy w szpitalu w Lesznie. Po wojnie, mimo przejęcia gospodarstwa po rodzicach, nie przerwał działalności sanitarnej. Punkt pomocy medycznej na okolice znajdował się we Włoszakowicach. Czesław Kowalski leczył chorych przez wiele lat. Był pracowitym instruktorem PCK, bo zawsze pociągała go praca społeczna. Dopiero ciężka choroba serca uniemożliwiła mu wypełnienie jego misji, bo tak rozumiał leczenie. Zmarł 3 maja 1977 roku, pochowany został na cmentarzu w Krzycku Małym. Rzeźba została wykonana przez Jerzego Sowijaka w 2009 roku.
 
Źródło: "Nasze Jutro", nr 232 z 2009 roku, str. 14-15. 
Autor zdjęć: www.polskaniezwykla.pl
Źródło fotografii: Malepszak S., "Gmina Włoszakowice 800 lat dziejów", Włoszakowice 2010 rok, str. 324
 
Czesław_Kowalski.jpgSądzia_-_pomnik_sanitariusza.jpg